Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Drygt 1 000 nya pingstvänner

Årsboken för 2014 presenterar positiv statistik

Den sista december 2013 hade Pingströrelsens 456 församlingar 84 723 medlemmar, vilket är en ökning med 1 039 medlemmar från samma tidpunkt föregående år. Den statistiken presenteras i Pingströrelsens årsbok för 2014, där det också finns en 24 sidor lång årskrönika, hemgångna, mission och en hel del annat.