Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Dricksvatten till översvämningsdrabbade

Översvämningsdrabbade invånare i Northville, Filippinerna, får nu hjälp från PMU med dricksvatten. Området befinner sig under vatten efter tyfonen Haikui, och samarbetspartnern Team Mission finns på plats för de behövande.

Tyfonen Haikui har orsakat stora översvämningar i Filippinerna. FOTO:TEAM MISSION