DR Kongo i fokus på kvinnodagen

I dag på internationella kvinnodagen arrangerar PMU tillsammans med en rad andra organisationer en temadag om kvinnors situation i Kongo. Seminariet hålls på Historiska Muséet i Stockholm. Under dagen medverkar bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och eu-minister Birgitta Ohlsson.

Temat för hela dagen är DR Kongo, ett land där kvinnor systematiskt utsätts för sexuellt våld och förtryck. Under hela dagen pågår en rad miniseminarier, som på olika sätt lyfter kvinnornas situation.
PMU:s seminarium handlar om det arbete man gör i landet och om vårkampanjen ”Offer är ingen slutstation”, som vill visa på att det finns möjligheter för kvinnorna att hitta tillbaka till ett fungerande liv.
Ä Seminariet är ett viktigt tillfälle att lyfta vår kampanj, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationsansvarig på PMU.
Mer om dagens program finns att läsa på: http://www.pmu.se/viewNavMenu.do?menuID=11&oid=6757