Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Disputationer med pingstkoppling

I dag disputerar Joel Halldorf i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Avhandlingen handlar om Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen.

Opponent på Joel Halldorfs avhandling är Runar Eldebo. Avhandlingens fullständiga namn är ”Av denna välrden? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen”.
På torsdag försvarar Tommy Davidsson sin doktorsavhandling på universitetet i Birmingham, England. Titeln på hans avhandling är ”Lewi Pethrus`Ecclesiological Thought 1911-1974. A Transdenominational Pentecostal Ecclesiology”.
Jan-Åke Alvarsson, IPS, Institutet för pentekostala studier, kommer att fungera som ”External examiner”.
Båda forskarna är kopplade till IPS.