Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Dialogpredikan mellan Alm och Jackelén

Pingsts föreståndare Daniel Alm och Svenska kyrkans ärkebiskop Ante Jackelén kommer att dialogpredika i Uppsala domkyrka måndagen den 29 maj. Predikan är en del av en unik högtidsgudstjänst i reformationens tecken.

Högtidsgudstjänsten i domkyrkan är en del av årskonferensen för Sveriges kristna råd då landets kyrkoledare, tillsammans med cirka 100 representanter från kristenheten samlas under två dagar.
– Att Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och Pingströrelsen föreståndare Daniel Alm predikar tillsammans har ett stort symboliskt värde, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
Under reformationsåret 2017 strävar många kyrkor att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid.
– Vi vill särskilt lyfta fram relationen mellan de efterreformatoriska kyrkorna och Svenska kyrkan vilket är ett viktigt steg på försoningens väg.
Gudstjänsten den 29 maj börjar klockan 18.00 och är öppen för allmänheten. Under gudstjänsten medverkar en kör och flera kyrkoledare deltar i gemensam bön. Sveriges kristna råd är ansvarig för gudstjänsten tillsammans med Uppsala domkyrkoförsamling och Uppsala kristna råd.
På eftermiddagen, innan gudstjänsten i domkyrkan, hålls ett rådsmöte utifrån reformationen med flera olika ämnen som ”Sverige blir kristet”, ”Sverige blir lutherskt”, ”Väckelsetid” och ”Väckelsestrid”. I dessa samtal medverkar representanter från alla de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd.