Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Diakonins månad om hållbart liv

Nu går vi in i september och det är dags för det årligen återkommande ekumeniska samarbetet Diakonins månad. I år på temat ”Hållbart liv”.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Gemensam Framtid, Hela Människan, Pingst Ä fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.
Under hela september varje år fokuseras diakoni på ett särskilt sätt och ett inspirationsmaterial arbetas fram, som går att ladda hem på www.skr.org
I årets häfte ges många exempel på vad diakoni innebär, uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. Det handlar om tro, hopp och kärlek omsatt i praktisk handling och om att bidra till fler möjligheter till ett hållbart liv.