Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

Diakonins månad om äldres psykiska hälsa

Temat för Diakonins månad 2018 är Äldres psykiska ohälsa. Kyrkorna har gemensamt tagit fram ett material om mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa. Kyrkorna uppmärksammar särskilt detta under september som är Diakonins månad. Det finns ett samlat digitalt material att tillgå som ger vägledning till dem som är engagerade i arbetet med äldre.

– Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Vi har samlat material som vi hoppas ska kännas tillgängligt och som blir använt. Här finns information, filmer, länkar med mera, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd..
Nytt för i år är att materialet är tänkt att kopplas samman med regionala inspirationssamlingar med syfte att ge kunskap och dela erfarenheter. En första dag arrangeras i Uppsala den 4 september under rubriken ”Psykisk (o)hälsa och åldrande”. Förhoppningen är att sådana inspirationssamlingar kan bidra till att Diakonins månad inte stannar vid en månad, utan ger stöd för diakonal verksamhet att utvecklas året om.
Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden Diakonins månad inleddes  söndagen den 26 augusti (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”.
Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga. Materialet, som finns här, tar upp kyrkornas ansvar i mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa.

Fotnot: Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.