Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Diakonins månad inleds i dag

I dag inleds Diakonins månad 2009 med temat ”Om att höra till – en känsla av sammanhang” och som lyfter fram olika aspekter av utsatthet.

På Sveriges kristna råds hemsida, www.skr.org, finns ett inspirationsmaterial inför årets månad att ladda ner. Här finns artiklar om en rad olika ämnen, bland annat om att sätta sig i kärleksskuld, vara onödigt snäll, en systuga i Eksjö där flyktingar finner trygghet och sammanhang, Livscentrums verksamhet i Sollentuna och om att vara familjehem.
Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Pingst Ä fria församlingar i samverkan, Metodistkyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges kristna råd.
Arbetsgruppen inför årets Diakonins månad har bestått av Curt Karlsson, Pingst, Håkan Altemar, Svenska Missionskyrkan, Margareta Björn, Svenska Missionskyrkan, Susanne Gustafsson, Svenska kyrkan och Lotta Person, informatör på Kyrkokansliet.
Diakoni Pingst har också tagit fram ett kompletterings- och fördjupningsmaterial till det övriga materialet, som bland annat innehåller några predikningar om diakoni. Den som vill beställa det material kan kontakta Diakoni Pingst på Viebäcks folkhögskola eller mejla curt.karlsson@folkbildning.net.