Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Diakonins månad inleds i dag

I dag inleds diakonins månad, som i år lyfter fram fattigdom och social utstängning. Årets överrubrik är Utsatthet – en brist på möjligheter. Diakonins månad är ett ekumeniskt arrangemang med Sveriges Kristna Råd som samordnare.

Ett ekumeniskt material har tagits fram, som innehåller en rad artiklar med rubriker som fattigdom Ä en brist på möjligheter, Vem ska hjälpa de mest utsatta?, Utan spaning ingen aning: Om omvärldsanalys i församlingen. Här finns också ett material som heter Så gjorde vi med tankar, teori och praktik, bland annat från pingstförsamlingen i Lund, liksom gudstjänstmaterial.
Diakoni Pingst har också tagit fram en mapp med olika exempel på församlingsengagemang.
Samtliga pingstförsamlingar och samverkansförsamlingar har via Pingsts gemensamma utskick fått informationsblad om detta.
I ett kompletterings- och fördjupningsmaterial finns bibelundervisning av Carla Widén, information om Singoalla, som stöder ensamstående unga gravida kvinnor och nätverk för ensamstående föräldrar, en artikel av Ingrid Svanell på temat Den nya fattigdomen och en artikel av Curt Karlsson med rubriken Bostad först.
Den som är intresserad av material kan kontakta Diakoni Pingst, Viebäcks folkhögskola, 571 91 Nässjö eller mejla till curt-karlsson@folkbildning.net.