Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Diakonikonferens lyfter fattigdom och utestängning

Den 22-23 november hålls Sveriges Kristna Råds diakonikonferens 2010. Tanken bakom konferensen är att kyrkor, samfund och andra diakonala/sociala organisationer spelar en viktig roll i välfärdssamhället.

SKR:s diakonikonferens ger deltagarna möjlighet att bearbeta frågor som rör fattigdom och social utestängning. Tillsammans kan man utmana, påverka, skapa opinion, förändra och låta sig förändas.

Konferensen hålls i Immanuelskyrkan i Stockholm och består av seminarier, work shops och tillfällen till nätverksbyggande. Bland föreläsarna finns bland andra Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Erik Blennberger, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala.
Kostnaden är 1 100 kronor och anmälan sker via info@skr.org. Sista anmälningsdag är 31 oktober 2010.
– Se till att anmäla er, säger LP-verksamhetens chef Åsa Danielsson. Det kommer att bli jätteintressant!

Arrangörer är förutom Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkan, Hela Människan, Frälsningsarmén, Sociala Missionen, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, LP-Verksamheten, Sensus studieförbund och studieförbundet Bilda.