Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Diakoniforum i dag

I dag anordnas Diakoniforum på Vasakåren i Stockholm. Diakoniforum hålls inom ramen för Diakonins månad och är en mötesplats och fördjupningsdag för medarbetare i kyrkor, samfund och organisationer utifrån årets tema Medmänniska - gör skillnad.

Diakoniforum arrangeras i samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangelisaka Frikyrkan, frälsningsarmén, Hela Människan, metodistkyrkan, Pingst Ä fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.
Dagens möte innehåller föreläsning och fördjupning utifrån rubriken Man trivs där man behövs och på eftermiddagen hålls flera olika workshops med fokus på arbete med ideella medarbetare, om hur man kan arbeta med utbildning av volontärer/frivilligarbetare och hur deras engagemang, kompetens och professionalism kan tas tillvara.
För deltagande i Diakonforum krävs anmälan.