Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Diakonidag i Lycksele

Lördagen den 19 september anordnas en diakonidag i Pingstkyrkan i Lycksele med temat ”Människa, se människan!”. Målgruppen är de som är med i sin församlings omsorgsarbete eller intresserade av att vara det.

Diakonidagen inleds med fika klockan halv tio på förmiddagen och därefter följer bibeltankar omkring dagens tema.
Curt Karlsson från styrgrupp Diakoni Pingst medverkar och kommer att tala om diakoni i våra församlingar, om behov och resurser.
Efter lunch kommer deltagarna att diskutera hur ett diakonalt nätverk skulle kunna byggas upp i Västerbotten och Lappmarken.
Kostnaden för att delta hela dagen, inklusive fika och mat, är 100 kronor. Den som vill vara med måste anmäla sig senast 4 september.