Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Det finns hopp

Det finns hopp för psykisk hälsa är ett nytt material, som Pingst Omsorg, Pingst ung och LP Grow gemensamt tagit fram. för att förse landets pingstförsamlingar med handfasta råd och undervisning om psykisk ohälsa.

Namnet är valt utifrån att det finns hopp om psykisk hälsa och att det hoppet heter Jesus. På helgens rådslag presenterades Det finns hopp av Nina Eriksson, LP Grow, Christine Viklund, Pingst Omsorg och Johanna Bode, Pingst ung.
Materialet är uppdelat i tre olika avsnitt, som vart och ett består av grundläggande information om varje område och tips för samtal och råd om var man kan söka hjälp. Det finns även färdiga andakter att använda i grupp eller i enskilda samtal.
Avsnitten har följande rubriker:
Psykisk ohälsa, stress och ångest
Självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och självmord
Sexuell destruktivitet och pornografi.

Materialet finns här