Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar
image description

Delvis ny styrelse efter rådslaget

Efter årets rådslag har styrelsen för Pingst – fria församlingar i samverkan fått två nya ledamöter; Stefan Claar och Gustaf Nyström.

Så här ser styrelsen ut nu; Thomas Wilhelmsson, ordförande, Vrigstad, Dan Harryzon, vice ordförande, Mariestad, Daniel Alm, föreståndare, Västerås, Urban Ringbäck, Göteborg, Pernilla Olsson, Västerås (ordförande styrgrupp Nationell), Monica Söderqvist, Linköping, Anna-Carin Rabnor, Borås, Bengt Adauktusson, Järfälla (ordförande Pingst Förvaltning AB), Stefan Claar, Norrköping (ordförande Pingst Internaionell), Gustaf Nyström, Varberg (ordförande Pingst ung), Dan Salomonsson, Uppsala, (ordförande styrgrupp Social) och Lennart Edström, Stockholm.
Johanna Bode, Christina Hellström och Peter Kammensjö avgick från sina styrelseuppdrag, som var kopplade till deras ordförandeskap i Pingst ung, Styrgrupp Utbildning respektive styrgrupp Internationell.