Daniel Alm skriver om Libris antologi om homosexualitet

I dag skriver Pingsts föreståndare Daniel Alm en artikel i tidningen Dagen utifrån den nyutkomna antologin "Välkomna varandra", som bejakar homosexuella relationer. Han menar att Libris tar en risk genom att ta ensidig ställning i en känslig fråga.

Libris ger förutom antologin även ut ytterligare en bok i ämnet, en självbiografi med titeln Välkommen in i min garderob. Utgivningen har vare sig processats eller förankrats hos ägarrörelserna, utan de får informationen några veckor innan boken kommer ut, konstaterar Daniel Alm och skriver:
”Det är på många sätt ett viktigt samtal man vill bidra till och det finns också homosexuella som blivit illa behandlade i såväl samhälle som kyrka, inför detta behöver vi vara ödmjuka och lyssnande.
Vi är inte fullkomliga i vår förkunnelse och kultur men jag är ändå övertygad att våra församlingar gör sitt bästa för att välkomna alla människor till gemenskap.”
Han skriver om att resonemanget i vår samtid mest utgår utifrån individens sexualitet och fortsätter: ”Den bibliska referensramen däremot, för resonemanget mera utifrån äktenskapets varande eller icke varande för individen, med tydlig koppling till familjebildandet. I detta ligger skärningslinjen för dagens kristna och i detta uppstår ett skav. Jag ser inget behov att moralisera utifrån uppfattad normalitet, vi är alla i behov av nåd oavsett läggning.”
I slutet av artikeln gör han följande sammanfattning: ”Vi respekterar att andra har en annan hållning men pingströrelsens vigselförrättare viger en man och en kvinna samman i äktenskapet. Detta bottnar i en bibeltolkning och övertygelse om samlivet, i vilken vi i all vår begränsning inte hittat utrymme till en annorlunda hållning. Vi samtalar gärna om en fördjupad människo- och församlingssyn men är inte beredda till en förändrad äktenskapssyn.
Vi vill vara välkomnande i relation till alla människor, inklusive homosexuella. Generositeten i våra församlingar är enligt mig stor. Men man får aldrig glömma att den kristna kyrkan primärt bjuder in till gemenskap med frälsaren och att det i detta finns moment av omvändelse för oss alla, därför finns det också övertygelser i gemenskapen. Övertygelse och respekt måste kunna samexistera, tydlighet och generositet kännetecknar en kyrka präglad av evangeliet.”
Läs artikeln i Dagen här