Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Rådslagets presidium, Hanseric Bylund och Camilla Brolin, ber för Susanne och Daniel Alm. Daniel Alm omvaldes som föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan på Rådslaget  som idag hölls i digitalt format. Foto: Lucas Burenfjäll

Rådslagets presidium, Hanseric Bylund och Camilla Brolin, ber för Susanne och Daniel Alm. Daniel Alm omvaldes som föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan på Rådslaget som idag hölls i digitalt format. Foto: Lucas Burenfjäll

Daniel Alm omvald till föreståndare

Alldeles nyss avslutades Rådslaget för Pingst - fria församlingar i samverkan. Rådslaget, som hölls i digitalt format, beslutade bland annat att välja Daniel Alm till föreståndare för ytterligare fyra år.

Tekniken fungerade prickfritt och deltagarna kunde under tiden som Rådslaget pågick skriva in kommentarer, frågor och glada tillrop genom en chattfunktion.
Under Rådslaget välkomnades åtta nya församlingar som medlemmar i Riksföreningen och Trossamfundet.
Styrgrupp Internationell fick en ny ordförande, nämligen Mikael Samuelsson från Jönköping, som efterträder Stefan Claar.
Parallellt med Pingsts Rådslag hölls också årsmöten för Pingst Ung och Sport for Life. Frida Igefjord valdes till ny ordförande för Pingst ung efter Gustaf Nyström.
Daniel Alm kunde presentera  namn på två av sex regionsekreterare, som utgör en del av den nya samverkan inom Svensk Pingstmission. Ruth Hasselgren, Eskilstuna, får ansvar för Europasamarbetet och Oscar Lindén, Botkyrka, för Mellanöstern/Nordafrika.
Together to get there är namnet på den nya missionsorganisationen, som utgår från fyra tematiska spår; De minst nådda, De mest utsatta, missionärerna från Sverige och Relationer i världen och teologi. Beslutet om denna organisation togs vid förra årets Rådslag.
Innan Rådslaget avslutades cirka tio minuter över ett informerade Daniel Alm och Madeleine Hansson om en hjälpfond för församlingar som Pingststyrelsen beslutat om med anledning av Corona-pandemin.
Under vecka 25 kommer Daniel Alm också att ge ut en ny bok, där alla intäkter kommer att gå till den fonden.
Under Rådslaget redovisades också bokslut och verksamhetsplaner.
Klockan 14 idag lördag inleds PFAB:s stämma, som även den hålls digitalt: Därefter följer stämmor för PSK och LP.