Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!
Daniel Alm.

Daniel Alm.

Daniel Alm om Skolverkets förslag till nya kursplaner

Om språket ska dräneras på bibliska referenser förloras mycket av svensk litteraturförståelse. Därtill kräver en framtid i en globaliserad föränderlig värld goda kunskaper om den egna kulturen och religiösa kontexten. Det skriver Pingstföreståndare Daniel Alm i en debattartikel i dagens nummer av Världen idag.

Artikeln är en reaktion på Skolverkets förslag till nya kursplaner. ”Vi kan tycka vad som helst om vårt lands kulturella och religiösa historia, men vi kan inte förneka den”, inleder han sin artikel och menar att det är just detta som Skolverkets förslag till nya kursplaner riskerar att göra.
Han lyfter att Bibeln, likt ingen annan bok präglat den västerländska civilisationens uppbyggnad, kultur och vägledning i mänskliga relationer och hur vårt rättsmedvetande hämtar sin primära rot i tio Guds bud.
”Jag är för en sekulär stat och en skola som inte predikar, men de förslag som nu läggs i allt raskare takt inom många områden har en underton av negativ religionssyn”, skriver han.
Daniel Alm menar att kulturell rotlöshet skapar förvirring och rädsla och att en framtid i en globaliserad föränderlig värld kräver goda kunskaper om den egna kulturen och religiösa kontexten.

Läs artikeln i sin helhet här: