Sveriges kristna råds presidium: Föreståndare Daniel Alm, Pingst - Fria församlingar i samverkan, Sofia Camnerin, generalsekreterare SKR, kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan. Foto: Wilhelm Blixt

Alm lämnade över ordförandeklubban för SKR till Jackélen

Pingsts föreståndare Daniel Alm lämnade idag över ordförandeklubban för Sveriges kristna råd till ärkebiskop Antje Jackélen. Under årsmötet hälsades också nya generalsekretaren Sofia Camnerin välkommen.

Under dagens konstituerande styrelsemöte valdes Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén till ny ordförande för SKR, samtidigt som Daniel Alm, föreståndare för Pingst, som innehaft ordförandeklubban senaste året tackades av.

– Det är med glädje som jag tar över efter ordförande Daniel Alm som gjort ett utmärkt arbete under det senaste året! Under pandemin har det blivit särskilt tydligt hur mycket utbyte och samverkan det finns mellan kyrkorna i Sverige. Vi lär av varandra, bär svårigheter tillsammans och ser behovet av kyrkornas gemensamma röst i samhället, sa ärkebiskop Antje Jackelén.

Ordförandeskapet i Sveriges kristna råd varar i ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de fyra kyrkofamiljerna.

Vid dagens årsmöte betonade Sveriges kristna råds nytillträdda generalsekreterare Sofia Camnerin i sitt öppningstal att enhet är svaret på världens nöd. Upp emot hundra deltagare samlades också i ett rådsmöte som fokuserade på kyrkorna och coronaviruset – och vad som kommer efter.

Läs hela pressmeddelandet här