Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Foto: Matilda Häggblom

Foto: Matilda Häggblom

Daniel Alm i rundabordssamtal med regeringen om Covid-19

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har idag haft ett rundabordssamtal med företrädare från civilsamhället med anledning av samhällssituationen som orsakats av viruset Covid-19. Daniel Alm, föreståndare i Pingst - Fria Församlingar i Samverkan, var en av de inbjudna.

- I denna svåra tid ser jag det goda med att gemensamheten ökar och polariseringen avtar när alla goda krafter försöker hjälpas åt, sa Daniel Alm.
Pingstledaren framförde sitt tack till kulturministern för regeringens insatser och erbjöd också pingströrelsens hjälp.
– Jag nämnde att frikyrkorörelsen har unika möjligheter att förmedla samhällsinformation och också fånga upp människor som äldre, hemlösa, missbrukare och migranter.
– Vi kan ha tusentals volontärer igång inom loppet av några dagar, sa Daniel Alm till kultur- och demokratiministern.