Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Daniel Alm var en av de ledare som deltog i regeringens pressträff med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Daniel Alm i pressträff om högtidsfirande under pandemin

Bry dig extra mycket om fem personer utanför den egna familjekretsen i jul. Den utmaningen gav Daniel Alm idag under regeringens digitala pressträff om högtidsfirande under pandemin. Han framhöll även vikten av att värna om friheten mitt i begränsningarna.

- Trossamfunden gör ett ovärderligt arbete i den kris vi alla delar. När många behöver en ljus plats med värme och gemenskap mer än någonsin, då har samfunden varit där. De har inte ställt in, de har ställt om. De har skänkt lugn till den orolige, tröst till den som sörjt en saknad och en vänlig blick till den ensamme. Och jag vet att det betyder väldigt mycket för väldigt många.

Det sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind när hon inledde pressträffen om trossamfundens roll och arbetssätt i ett läge med skärpta restriktioner. Antalet personer som får samlas fysiskt begränsas från och med den 24 november till åtta personer under en månad framåt.

Kulturministern uppmanade svenska folket till att stanna hemma i jul, att avstå ifrån att delta i gudstjänster eller andra ceremonier. Samtidigt uppmuntrade hon till fortsatta digitala möten.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst och ordförande i Sveriges kristna råd, framhöll vikten av att bibehålla goda kontakter och värna om de utsatta under pandemin.

– Väldigt mycket av gudstjänstlivet har redan digitaliserats och det kommer att finnas en mängd erbjudanden om detta under advents-och jultiden. Det som dock måste få fortsätta är det diakonala. Att stå på den utsatta människans sida, att hjälpa den som inte kan isolera sig genom att gå till ett eget hem.

Julens stora berättelse behövs från kyrkor och samfund i den här tiden och här är även de personliga samtalen viktiga, menade Daniel Alm.

– Det är en utmaning från mig att bry sig om fem personer utanför den egna familjekretsen, att skicka ett fysiskt julkort eller ringa några extra samtal. Det är ett gott sätt att ge en julgåva.

Han menade att det är viktigt att vara tacksam över det engagemang som fortfarande finns, men också att utveckla tålamod och social innovation.

–  Trots pandemins mörker så behöver vi hjälpa varandra att hålla ut och kämpa vidare och odla en ljus framtidstro, sade Alm.

Under en efterföljande frågestund ifrågasattes att kyrkors mötesfrihet begränsas samtidigt som människor kan fortsätta att trängas i affärer. Kulturminister Amanda Lind svarade att detta beror på att ordningslagen omfattar religiösa samlingar men inte butiker. Hon framhöll samtidigt att de skärpta restriktionerna bör ses som normerande för alla sociala möten.

Daniel Alm uttryckte här en önskan om tydliga riktlinjer som gäller generellt så långt det går, men också om att friheten inte glöms bort.

– Vi vill hålla en diskussion levande framåt, att vi värnar och odlar friheterna så långt det är möjligt, sa han.

Övriga medverkade under pressträffen var ärkebiskop Antje Jackelén (Svenska kyrkan), fader Misha Jaksic (Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd), Ute Steyer (rabbin Judiska församlingen Stockholm) och Mustafa Setkic (imam Bosniakiska islamiska samfundet).