Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Daniel Alm.

Daniel Alm.

Daniel Alm föreslås för omval

Valberedningen för PIngst - fria församlingar i samverkan föreslår att Daniel Alm omväljs till föreståndare för Pingst vid rådslaget 2020, som hålls i Gävle i maj.

Daniel Alm valdes till föreståndare vid Rådslaget 2016 för en mandatperiod på fyra år. Valberedningen föreslår nu att han omväljs för ytterligare en mandatperiod.
”Vi kan se att organisationen har utvecklats vidare och att antalet medlemsförsamlingar ökat”, skriver valberedningen i ett info-mejl till landets församlingar.
Under mandatperioden har valberedningen gjort regelbundna utvärderingar av arbetet och konstaterar att Pingst Pastor-gemenskapen stärkts och att Pingsts stödfunktioner också utvecklats väl under perioden och även att en ny folkhögskola, Vinga i Västra Sverige, startats under perioden.
”Vår samlade bedömning är att Daniel Alm har stort förtroende och vi föreslår därför att han väljs för en ny mandatperiod”, skriver valberedningen, genom Roger Stenzelius som är dess sammankallande.