Dan Salomonsson predikar på Livets Ord

Idag predikar Dan Salmonsson, pastor och föreståndare i pingstförsamlingen i Uppsala, på Livets Ord i samma stad. Han har tackat ja till en inbjudan från pastor Ulf Ekman att gästa församlingen och predika på förmiddagsgudstjänsten den andra advent.

Dan Salomonsson predikar på Livets Ord idag.