Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Dalkarlså blir Umeå folkhögskola

Dalkarlså folkhögskola finns inte längre. Nu heter den i stället Umeå folkhögskola.

Dalkarlså folkhögskola, en av Pingsts fem folkhögskolor, flyttade för ungefär ett år sedan från Dalkarlså i Robertsfors fyra mil norr om Umeå, in till Umeå.
Och nu har styrelsen för skolan alltså bestämt att folkhögskolan framöver ska heta Umeå folkhögskola.
– Vi ska placera den här skolan tydligare på Sverigekartan, säger skolans rektor Stig Åsbringer.
– Umeå tycker jag står för ungdom, utbildning och utveckling och att vi nu kopplar ihop vår skola med varumärket Umeå känns utmanande. Det blir ännu viktigare att vara en bra folkhögskola, fortsätter han.
Sedan i höstas bedrivs huvuddelen av skolans verksamhet i Ålidhem, som ligger nära stadens universitet och campus.
Umeå folkhögskola utgör också ett studiecentrum i norra Sverige för de som läser på Akademi för ledarskap och teologi, ALT.
Skolan har ett par filialer, en i Örnsköldsvik och en i Lycksele.