Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Dags söka till ALT

För den som vill börja på ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, till hösten gäller15 april som sista ansökningsdag. Till hösten inleder den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen sitt tredje läsår.

Bakom ALT står förutom Pingst också Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Utbildningen sker vid fem olika lärcenter runt om i Sverige, i Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och Umeå, som kopplas ihop genom webb-föreläsningar.
Utbildningen sker i nära samarbete med levande lokala församlingar och de blivande pastorerna och ledarna utbildas på församlingens uppdrag och för en missionerande kyrka.
Läs mer om utbildningen och ansökningsförfarande på http://www.altutbildning.se/

Fotnot: Här finns en kort informationsfilm om ALT: http://www.youtube.com/watch?v=dAOQw76JjdM&feature=youtu.be