Dags söka till ALT

För den som vill börja på ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, till hösten gäller15 april som sista ansökningsdag. Till hösten inleder den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen sitt tredje läsår.

Bakom ALT står förutom Pingst också Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Utbildningen sker vid fem olika lärcenter runt om i Sverige, i Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och Umeå, som kopplas ihop genom webb-föreläsningar.
Utbildningen sker i nära samarbete med levande lokala församlingar och de blivande pastorerna och ledarna utbildas på församlingens uppdrag och för en missionerande kyrka.
Läs mer om utbildningen och ansökningsförfarande på http://www.altutbildning.se/

Fotnot: Här finns en kort informationsfilm om ALT: http://www.youtube.com/watch?v=dAOQw76JjdM&feature=youtu.be