Dags för Diakonins månad

I dag inleds Diakonins månad, som i år lyfter idealitet och frivillighet under rubriken ”Medmänniska gör skillnad”.

Diakonins månad 2011 är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan, Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd.
Årets tema handlar om att konkretisera uppmaningen att älska sin medmänniska som sig själv. Under september kommer olika arrangemang kring diakoni att anordnas runt om i Sverige.
På länken http://www.skr.org/download/18.27d31c1d12f067ae3ae800018397/Diakonins+m%C3%A5nad%2C+material2011.pdf finns materialet inför årets Diakoni-månad.