Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Dags för diakonins månad

Varje år i september sätter kyrkorna i Sverige på ett särskilt sätt fokus på det diakonala arbetet genom satsningen Diakonins månad. I år handlar arbetsmaterialet om solidaritet mellan generationer.

Diakonins månad är ett årligen återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom SKR, Sveriges Kristna Råd.
Materialet, som finns att ladda ner på SKR:s hemsida, www.skr.org, har i år fått rubriken ”Brobygge Ä om solidaritet mellan generationer” och är kopplat till det europeiska äldreåret.
En av dem som intervjuas i kampanjmaterialet är Sten-Gunnar Hedin i sin egenskap av förbundsordförande för riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG och pastor i pingstförsamlingen i Södertälje. Han säger bland annat så här: ”En gammal människa ska ha en ung mentor och en ung människa en gammal mentor.”