Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Dags för årets Camporama

I dag startar årets Camporama, det vill säga lägret för Royal Rangers-scouter från hela Sverige. Lägret hålls i församlingensgården Segolstorp vid Vänern utanför Mariestad och har temat ”Vattenbäraren!”.

Lägret är öppet för alla som är tio år eller äldre och pågår till 26 juli. Målsättningen är att träffas, ha roligt, stärka samhörigheten, göra gemensamma andliga upplevelser och inspirera varandra till fortsatt Royal rangers-verksamhet.
Årets tema ”Vattenbärare” kommer att lyftas i morgonsamlingarna varje dag och på olika sätt anknyta till de fyra röda uddarna i Royal Rangers emblem, Frälsning, Församling, Helig Ande och Himlen. Vattnet får representera att det mänskliga blir delaktigt i det andliga.
På kvällarna kommer deltagarna att få uppleva drama kring en ung vit pingstvän som växte upp utanför Memphis. Den unge ”vite” pingstvännen heter Elvis Presley. Elvis blir döpt och kommer med i den ”vita” pingstförsamlingen Assemblies of God.
Familjen Presley lever nära den ”svarta” befolkningen, mamma Glady Presley arbetar på bomullsfälten där Elvis också är med och lär sig att älska den ”svarta” gospeln.
När familjen flyttar in till Memphis kommer Elvis också i kontakt med annan ”svart” musik såsom Blues, som hänger ihop med den ”svarta” gospeln. Sedan utvecklar Elvis själv något som kom att kallas Rock,n,roll i sånger som Hound dog, Jailhouse rock, King Creole, All shook up.
Varje dag står också workshops med koppling till amerikanska Södern på programmet.
Varje kväll ordnas särskilda träffar för UtmanarRangers (14 år och äldre) där de kan umgås och fördjupa sina relationer med varandra men även med Jesus.