Dags för Älska Norrland

Idag inleds arbetskonferensen Älska Norrland, En konferens där pastorer och församlingsledare från norra Sverige samlas och gemensamt söker Gud för Norrlands bästa.

Konferensen hålls i år på EFS:s kursgård Solbacken utanför Örnsköldsvik. Konferensen pågår till och med lunch den 22 augusti.