Dags att motionera

Den 7- 8 maj är det dags för Rådslag för Pingst – fria församlingar i samverkan. I år hålls det i Norrköping. Församlingar, som vill lämna in motioner måste göra det senast åtta veckor före Rådslaget, det vill säga senast den 12 mars.

Motionerna, som kommer in, bereds sedan av Pingststyrelsen och avhandlas sedan under Rådslaget.
Kallelse, anmälningsblanketter och valberedningens förslag inför Rådslaget ska enligt stadgarna skickas ut sex veckor före Rådslaget. Den 21 april skickas dagordningar, årsredovisningar och eventuella motioner ut.