Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Connect Church och Lifecenter knyts närmare Hillsong

De svenska pingstkyrkorna Connect Church i Göteborg och Lifecenter i Västerås utgör nu också en del av Hillsong Family, som är ett globalt nätverk av kyrkor relaterade till Hillsong-rörelsen i Australien.

Hillsong Family är ett nytt globalt koncept som Hillsong startat och inbjuder olika kyrkor att vara en del av.
-Detta är så nära man kan komma Hillsong utan att vara en Hillsong-församling, säger den norske pastorn Jostein Krogedal, vars Intro-församlingar också nyligen knutits till nätverket.
Enda möjligheten för en församling att få bli en del av nätverket är att bli inbjuden till det.
Att höra till Hillsong Family är framför allt en markering av ett närmare samarbete, men påverkar inte den lokala församlingens självbestämmanderätt.
Både Connect Church och Lifecenter fortsätter att vara medlemmar i Pingst i Sverige, vilket för övrigt Hillsong Stockholm också är.