Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Burundigolf för tredje gången

I dag spelas Burundigolf för tredje året i rad på Ängsbanan på Ingarö utanför Stockholm. Spelaravgifter och sponsorpengar går oavkortat till arbetet på skolhemmet för funktionshindrade barn i Gakwende i Burundi.

Under de två golftävlingar som anordnas förra och förförra året kom närmare en halv miljon kronor in, som använts till renoveringar och förbättringar på fastigheten, samt till operationer som barnen behöver. Förra året opererades sex barn och i år kommer 15 barn att få behandling.
Ytterligare elva av barnen är i behov av operation och förhoppningen är att årets Burundigolf ska få in tillräckligt med pengar för att täcka kostnaderna för detta.
Handikapphjälpmedel och glasögon är också angelägna behov, liksom att installera solcellsenergi på skolhemmet, så att barnen får möjlighet att läsa läxor när det är mörkt.
Skolhemmet i Gakwende startades av Dorothy Gustafsson, en av Filadelfiaförsamlingen i Stockholms missionärer.
Hon startade hemmet för att motverka den isolering, som annars ofta blir handikappade barns öde i Burundi. På hemmet får barnen möjlighet att gå i skolan, får träning och hjälpmedel och stimulans på olika sätt.