Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Brasskonferens i Avesta

Den 4 – 6 oktober är det dags för årets konferens för brassledare och brassmusikanter. Samlingen hålls i Avesta och kommer att fokusera på arrangemang som fungerar såväl för en liten ensemble som för stora brassband.

Konferensen inleds på fredagskvällen med en höstkonsert, som värdförsamlingens brassband Avesta Gospel Brass, bjuder på. På programmet kommer bland annat finnas en Pianofantasia av Ray Steadman-Allen, ett stycke för pianosolist, brassband och manskör.
Under lördagen kommer alla deltagare att spela och öva tillsammans under gästdirigent Jan Sjönnebys och på söndagens gudstjänst kommer besökarna att få lyssna till helgens brassorkester.
Mer information och anmälningsmöjlighet finns på www.pbb.nu