Hans Wikström, verksamhetsledare för LP.

Hans Wikström, verksamhetsledare för LP.

Bra år för LP

Lp-verksamhetens verksamhetsledare Hans Wikström konstaterar att året som gått varit både bra och spännande. Bland annat har en ny färdplan för framtiden lanserats.

- Den känns spännande och relevant för framtiden, säger han.
– Vi har också under året fått vara med och hjälpa många människor till ett nytt liv vid våra kontakter, stödboenden, behandlingshem och församlingar.
Beläggningen på LP:s behandlingshem har varit stark under hela året, vilket innebär att ekonomin har återhämtat sig och nu ät stabil.
– Stort tack för alla förböner och gåvor som ni bidragit med! säger Hans Wikström, som tror att 2018 kommer att bli ett fint år och passar på att önska alla givare och förebedjare ett riktigt gott nytt år.