Bönevecka för kristen enhet inleds i dag

I dag inleds årets bönevecka för kristen enhet. Årets tema är ”Vittna om den uppståndne”. Programmet för i år har utarbetats av kyrkorna i Skottland och är upplagt så att kapitel 24 i Lukasevangeliet står i fokus under böneveckans åtta dagar 18 – 24 januari.

1910 hölls en missionskonferens i skotska Edinburgh då temat var ”Att vittna om Kristus i dag”. Lagom till hundraårsjubileet svarar de skotska kyrkorna med att föreslå temat ”Ni skall vittna om allt detta” från Luk 24:48. I juni kommer en ekumenisk global konferens att äga rum i Edinburgh, då mission på 2000-talet är ämnet.
Under Böneveckan för kristen enhet 2010 kommer de frågor Jesus ställer till lärjungarna och apostlarnas frågor till Jesus i det aktuella kapitlet från Lukasevangeliet vara utgångspunkten för bön och reflektion. Varje fråga inbjuder till att besinna de kristnas splittring och vad som går att göra åt den. Utgångspunkten är att det gemensamma kristna vittnesbördet är viktigt.
Varje dag under böneveckan lyfter ett sätt att kunna bli bättre vittnen om evangelium, nämligen;
- Genom att prisa den som ger oss livets och uppståndelsens gåva
- Genom att veta hur vi delar vårt personliga vittnesbörd med andra
- Genom att bli medvetna om att Gud verkar i våra liv
- Genom att tacka för den tro vi fått ta emot
- Genom att bekänna Kristi seger över allt lidande
- Genom att ständigt söka att bli mer trogna Guds ord
- Genom att växa i tro, hopp och kärlek
- Genom att visa gästfrihet och veta hur vi ska ta emot gästfrihet som erbjuds oss i dag.
Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet arrangerar Böneveckan tillsammans. Den avslutas med firandet av Bibelns dag, under vilken Bibeln och bibelbruket på ett särskilt sätt står i centrum.