Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bönekampanj för världens regioner

Den 22 februari startar SÄND satsningen Bön för vår värld. Under sju veckor pågår bön för varje region i världen, med samlingar digitalt varje torsdag.

Pingströrelsens nätverk för mission, SÄND, sätter fokus på kallelsen att gå ut och göra alla människor till lärjungar. En bönekampanj pågår under sju veckor och varje torsdag blir det samling digitalt från en pingstförsamling för att be för en region i världen. Den första sänds den 25/2 från Karlstad Pingst klockan 18.30.

Varje dag lägger nätverket ut något av allt som sker i regionen som är i fokus och ämnen att be för. Ni kan följa satsningen via Instagram @sandsverige och Vimeo vimeo.com/sandsverige

Läs mer om satsningen och ta del av material som du kan dela på www.sänd.com/bon