Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Bönedag för romer

I dag på romernas nationaldag uppmanas landets pingstförsamlingar att särskilt be för romerna och deras situation.

Pingsts Romanätverks ledningsgrupp, som består av Marcus Sönnerbrandt, Christer Tornberg och Anna-Carin Rabnor, uppmanar till att be för att rasismen inom kyrkan gentemot romer ska brytas, att en biblisk människosyn får råda i Europas kyrkor och att murar mellan människor rivs.
Århundraden av rasism och utanförskap behöver brytas, skriver de i sitt upprop angående bönedagen för romer.