Bönedag för Europas romer

Pingsts romanätverk uppmanar landets pingstförsamlingar att be för romerna i Europa den 8 april, som är romernas nationaldag.

Ledningsgruppen för Romanätverket föreslår att bönerna ska handla om att rasismen inom kyrkan gentemot romer ska brytas, att en biblisk människosyn får råda i Europas kyrkor, att murar mellan människor rivs och att vishet och respekt får råda i möten mellan människor.
Århundraden av rasism och utanförskap behöver brytas.
Fotnot: ledningsgruppen består av Marcus Sönnerbrandt, Christer Tornberg och Anna-Carin Rabnor.