Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Böndag för fängelsesjälavårdare

I dag hålls en världsböndag för kyrkornas arbete på fängelser och häkten runt om i världen.

Den 25 augusti är sedan ett par år tillbaka världsböndag för kyrkornas arbete på fängelser och häkten. Dagens internationella namn är IPCA´s Global Day of Prayer. IPCA är den internationella organisationen för fängelsesjälavårdare som förra sommaren höll världskonferens i Stockholm med närmare 400 deltagare. Den 25 augusti 1985 grundades organisationen.
Årets böndagsmaterial är framtaget av Teresa Kellendonk från Kanada, ledamot i IPCA:s världsstyrelse. Förra året kom materialet från England och året dessförinnan från Sydafrika och Kongo.
Mer information om IPCA finns på www.ipcaworldwide.org