Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Normalt möts hundratals pingstpastorer fysiskt till konferens under januari, men i år bli det en digital samling. (Bilden är från ett tidigare år). Foto: Ulrika Ramstrand

Bön i fokus under Pingst Pastor

Bönen står i fokus när Pingst Pastor hålls digitalt den 13 januari från Västerås. Medverkande är bland andra Daniel Alm, Richard Svensson, Ulrik Josefsson och det amerikanska paret Cheryl och Jackie Bridges Johns.

När Pingströrelsens flera hundra pastorer i år möts för att få verktyg, inspiration och motivation, så sker det via zoom webinar.

De välkomnas till Pingstkyrkans kontor i Västerås av föreståndare Daniel Alm och pastorerna från Lifecenter Church och Pingst Västerås. Medverkanden från andra platser finns också med. Nätverket Pingst Bön håller i bönen under dagen och det blir även lovsång av Gabriella Grönberg och Robert Stenstrand.

Daniel Alm undervisar från Uppenbarelseboken under förmiddagen och samtalar med pastor PerJohan Stenstrand på temat ”Var är vi på väg?” Pastorerna får senare praktiska redskap i att leda hela vägen genom pandemin, av Richard Svensson, verksamhetsledare för Pingst Församling. Nya pastorer välkomnas och det blir också en parentation under dagen.

Teologen Ulrik Josefsson samtalar med teologiprofessorn Cheryl Bridges Johns och pastorn Jackie Bridges Johns på temat: “Christology in the light of the Spirit”.

Dagen avslutas med samtal i de mindre processgrupperna om bland annat pastorn och det egna bönelivet. Inför dessa samtal har deltagarna fått läsa en artikel om aposteln Paulus böner av Dr. George O. Wood, ledare för World Assemblies of God fellowship.