Bön för Sverige idag

Idag, på Sveriges Nationaldag samlas kristna runt om i Sverige till en gemensam speciell bönedag för Sverige.

I Göteborg har en sådan bönemanifestation anordnats sedan 2005. I år startar den med ett glädjetåg/bönetåg från Gustaf Adolfs torg upp till Götaplatsen via Avenyn.
På Götaplatsen hålls sedan en ekumenisk bönesamling för Sverige. Syftet är att många människor, från alla kyrkor och församlingar, ska komma tillsammans i bön för Sverige, att Guds folk får manifestera enheten i Kristi kropp och gemensamt proklamera Jesus Kristus som Herre.
Under bönesamlingen kommer de grundläggande områdena i Sverige att bli föremål för förbön. Glädjetåget startar 14.30 och själva bönesamlingen på Götaplatsen klockan 15.00.
För mer exempel på bönesamlingar på nationaldagen se www.sverigebonen.se