Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bön för Sverige den 22/11

Söndagen den 22/11 uppmanas alla kristna att be för Sverige och ett slut på pandemin. Pingstförsamlingar uppmanas att ta extra tid för bön i anslutning till denna dag.

En nationell bönedag har utlysts i en situation när pandemin ökar igen och nöden och behoven är stora.

– Vi uppmanar alla pingstförsamlingar att ta extra tid i bön söndagen den 22/11 i anslutning till den nationella bönedagen, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst och en av många kristna ledare som bjuder in till bön.

De böneämnen som lyfts särskilt denna dag är:

  • Ett stopp för pandemins framfart
  • Botemedel för smittan
  • Styrka och ork till alla som drabbas
  • Tröst till de som sörjer
  • Att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Läs mer och skriv upp att du är med här