Pingst Pastor 13 januari Läs mer
FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

Bön för landet inför valet

Måndagen den 3 september kommer ett ekumeniskt förbönsevent att hållas i och kring S:ta Clara kyrka i Stockholm. Det stora böneämnet blir att be för landet inför det kommande valet. Peter Artman, präst i Herrljunga och representant i Sverige för European Union of Prayer, är initiativtagare till bönesamlingar, som flera av Sveriges kyrkoledare står bakom, bland andra Pingsts föreståndare Daniel Alm.

På förmiddagen den 3 september kommer förebedjarna att gå förbi Rosenbad, Utrikesdepartementet, Riksdagen, Slottet, Mynttorget och Storkyrkan och stanna till där och be om Guds välsignelse och nåd Under eftermiddagen blir det panelsamtal om vårt samhälles utmaningar, följt av bön, lovsång och tillbedjan.
Bönedagens fokus är inte främst valet, utan Sverige och att Guds vilja ska få ske i de beslut som tas i Riksdag och andra beslutande församlingar. I uppropet inför dagen står det bland annat så här: ”Det är vår förhoppning att många kan förenas denna dag till bön för vårt folk och vårt land. Vi förstår att plikter och obekväma arbetstider gör det svårt för många att ansluta, liksom avståndet till huvudstaden. I andra städer tas liknande initiativ samma vecka och under valhelgen. Där vi inte kan förenas på samma plats kan vi dock vara ett i bönen, genom samme Ande, som manar oss och leder bönen åt oss när vi själva inte vet hur vi ska be. Kom, helig Ande, med en ny tid för vårt land och för vårt folk!”

Uppropet är undertecknat av Peter Artman, European Union of Prayer, Mats Nyholm, direktor S:ta Clara kyrka, Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, Tuve Skånberg, ordförande i Riksdagens kristna grupp, Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS, Patrik Sandberg, ordförande Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS, Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen, Per Ewert, direktor Claphaminstitutet, Olof Edsinger, gen.sekr. Svenska Evangeliska Alliansen , Joakim Lundqvist, pastor Livets Ord och Merzek Botros, pastor Global gemenskap.