Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Bokslutet för 2008 klart

Bokslutet för räkenskapsåret 2008 i Pingst – fria församlingar i samverkan är nu klart och godkänt av revisorerna. Omkring den 20 april skickas det ut till församlingarna tillsammans med övrigt material inför Rådslaget. - Vi har lagt ett bra år bakom oss, kommenterar direktor Peo Larsson. Det känns underbart skönt.

Peo Larsson är direktor för Pingst - fria församlingar i samverkan.