Bok om norsk pingstmusik

I en ny norsk bok, ”Pinsemusiken”, kan intresserade läsa om den norska pingströrelsens musikhistoria, dess särart och utveckling. Författare är musikprofessorn vid universitetet i Agder Per Kjetil Farstad.

- Jag skrev boken utifrån en önskan om att kartlägga musiklivet i landets pingstförsamlingar. Jag fick också möjlighet att utnyttja forskningstid för att skriva om detta som ett etnomusikaliskt projekt med stöd av Norska forskningsrådet, säger Per Kjetil Farstad till Korsets Seiers nätupplaga.
Responsen på boken har varit positiv, berättar han också.
Den norska pingströrelsen består av 303 församlingar och cirka 39 000 medlemmar. Traditionellt har musiken använts till att upphöja gud, som gemenskapsskapande och för evangelisation. Texterna har ofta varit enkla och glädjen i musiken påtaglig.
Farstad pekar också på en ny teologisk förståelse av lovsång och tillbedjan växt fram i norsk pingströrelse, framför allt under de senaste 20 åren.