Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Bill Hybels talar i Smyrna

I dag medverkar Bill Hybels på en ledardag i Smyrnakyrkan i Göteborg. Bill Hybels har i närmare ett halvt sekel talat om ”kyrkan som världens hopp”, och han är grundare av och pastor i församlingen Willow Creek Community Church i Chicago, som varje år anordnar ledarkonferensen GLS.

Under ledardagen får deltagarna lyssna till Bill Hybels vid två tillfällen. Hans ämne är frågor och svar kring ledarskap.
Efter lunch kommer Tomas Sjödin att dela erfarenheter av Smyrnas förändring och förvandling till en multikulturell kyrka. Magnus Österman, coach för Gallups Strengthsfinder, medverkar också och talar om varför det är bättre att utveckla sina styrkor i stället för att slita med sina svagheter.
Deltagande i dagen kräver föranmälan och kostar 695 kronor.