Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Bibelsamtal mellan kristna och rabbiner

I dag möts svenska pingstpastorer, palestinska kristna och rabbiner från Jerusalem till bibelsamtal i Pingstkyrkan i Uppsala. På programmet, som är en del av projektet ”Mötesplats Jerusalem”, står samtal omkring Mose.

Pingstförsamlingen i Uppsala bedriver sedan ett par år tillbaka ett arbete som kallas Mötesplats Jerusalem. Det handlar om bibelmöten mellan kristna och ortodoxa rabbiner i Jerusalem. Två gånger varje år möts man till bibelsamtal i Jerusalem och då finns också palestinska kristna ledare med, som är involverade i Aktion Ibrahim, pingströrelsens arbete i arabvärlden.
Nu hålls alltså liknande bibelsamtal i Sverige. I dag sker samtalen i en begränsad inbjuden krets. I morgon anordnas däremot en öppen seminariedag på temat ”Mose som ledare”. Seminarierna hålls på engelska och vänder sig till pastorer, studenter, bibelstuderande och andra intresserade kristna. Programmet pågår mellan 9:30 och 15:00.