Bibellinje tillbaks på Kaggeholm

Efter två års omarbetning finns nu återigen en bibellinje på Kaggeholms folkhögskola: Bibel+, som ersätter den gamla Bibel internationell.

Bibel+ vänder sig till den som vill utveckla sin tro, bibelkunskap och ledarskap samtidigt som det finns möjlighet att utveckla sina kreativa sidor inom media, musik eller dans.
Bibel+ fokuserar också på samhälls- och kulturfrågor, samt kommunikationsfrågor. för att deltagarna bättre ska förstå den värld du ska agera i, samt kommunikationsfrågor.
– Det är roligt att vi kan bygga samman våra specialiteter på det här sättet. Bibel, media, musik och dans tillhör vår spetskompetens. Och så får vi fortsätta den internationella inriktningen, säger rektor Per Håkansson.
Utbildningen är ettårig och innefattar också en studieresa till Tanzania.