Barnledarkonferens i helgen

Den här helgen är det dags för den tredje ekumeniska barnledarkonferensen ”Jesus till barnen”. För första gången hålls den i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Det är det ekumeniska söndagsskolenätverket Jesus till barnen som står som arrangör. Nätverket bildades inför den första konferensen som hölls i Jönköping år 2013 och som därefter har anordnats vartannat år. Nätverket består av representanter för Sjundedagsadventistsamfundet, Oas Youngsters, SAU, Salt (EFS), Pingst Ung, Livets Ord, King’s Kids Sverige, Frälsningsarmén, Equmenia, ELM Syd och Evangeliska Frikyrkan.
En person från varje organisation sitter med i ledningsgruppen för konferensen, och Carolina Nilsson, som även är vice ordförande i Pingst Ung, är anställd som koordinatör sedan mars 2016.
Konferensen börjar i kväll med en öppningsgudstjänst, då Berit Simonsson och Lennart Henricsson från Oasrörelsen talar.
Lördagen inleds av gästtalaren Keith White från den engelska organisationen Child Theology Network, som kommer att tala under rubriken ”Walk with Jesus” (Vandra med Jesus).
På lördagseftermiddag kan deltagarna välja mellan 31 olika seminarier som hålls på olika platser runt om i Stockholm. Bland ämnena finns exempelvis Barns andliga utveckling, Barnteologi och Hur kan barn med behov av speciellt stöd växa i tron.
På kvällen hålls en gudstjänst med nattvard då Olof Edsinger talar. Konferensen avslutas med gudstjänst på söndagen, och de som vill kan även före gudstjänsten få en särskild presentation av Filadelfiakyrkans arbete med söndagsskolan.
Fotnot: Deltagande i konferensen kräver föranmälan. Mer information finns på hemsidan www.jesustillbarnen.se