FOTO: LIGHTSTOCK

FOTO: LIGHTSTOCK

Barnledare från hela landet samlas i Uppsala

I mitten av mars hålls den ekumeniska barnledarkonferensen Jesus till barnen för fjärde gången. I år ligger fokus på hur församlingen får en god relation till familjerna.

– Det enda hållbara för vårt arbete i längden är att tänka mer hem och kyrka. Det måste finnas en samverkan till familjerna, säger Marina Andersson till tidningen Dagen, Pingströrelsens representant i ledningsgruppen.
Något som hon menar är extra viktigt ifall barnens föräldrar inte själva har en kristen tro.
I år är Livets ord i Uppsala värd för Barnledarkonferensen, som tidigare hållits i Filadelfiakyrkan i Stockholm och i Pingstkyrkan i Jönköping. Deltagarna representerar ett brett spektrum, allt från Katolska kyrkan till Trosrörelsen, men har barnen som den gemensamma röda tråden.
Ledningsgruppen för barnledarkonferenserna tänker att detta blir den sista rikskonferensen och tror att det i framtiden i stället kommer att arrangeras regionala samlingar.

Fotnot: Konferensen hålls den 15-17 mars i Uppsala, Livets ord.