Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Bankbetalning nu möjlig på Pingsts web-butik

Nu är det möjligt att också göra köp på Pingsts web-butik via internetbanken, vilket ökar valfriheten för kunderna och är en fördel för församlingar och personer, som inte kan betala med kort.